Spiritual Building-Stones

Ang Spiritual Building-Stones (SBS) ay mula sa Ipinahayag na Salita sa oras na ito na tinipon ni Gerd Rodewald. Ang koleksiyon ng Spiritual Building-Stones ay layong ilahad sa maigsing paraan ngunit malaman kung ano ang sinasabi ng Mensahe ng Diyos sa araw na ito tungkol sa ilang mahahalagang paksa.

Order here the Spiritual Building-Stones in book form, available in English, German, Polish and Runyakitara (Rwanda).

SBS-BOOK

Spiritual Building-Stones No. 151 - 200

SBS-BOOK

Spiritual Building-Stones Nr. 101 - 150

Upang maka-order sa pamamagitan ng email

Sumulat sa sumusunod na email:   order@biblebelievers.de
Tiyakin na itala ang inyong tirahan upang maipadala, gayon din ang mga pamagat ng mga aklat na nais ninyong orderin.