Dumalo sa Gawain sa Simbahan

Kayo ay malugod naming inaanyayahahan na dumalo sa aming pananambahan. Nagkakatipon kami tuwing

Linggo, 10:30 ng umaga
Miyerkules, 7:00 ng hapon

Kailangan ninyong magrehistro upang makadalo sa aming gawain. .