Pastor Gerd Rodewald

Pastor Gerd Rodewald

W co wierzymy?

Wierzymy, że Biblia, ta Księga zamknięta siedmioma pieczęciami (Objawienie 5, 1-5) została otwarta w naszym czasie (Obj. 10). Dzięki tym tajemniczym prawdom, które były ukryte w Biblii i zostały obecnie oznajmione, dochodzimy z powrotem do wiary naszych ojców (Malachiasz 4, 5-6). Jest to obiecane przez Boga Poselstwo, które poprzedza drugie Przyjście Chrystusa i zostało oznajmione ludziom przed tym wielkim i strasznym dniem Pańskim.

Wierzymy w JEDNEGO Boga, który zamanifestował Samego Siebie w trzech manifestacjach: jako Ojciec (Bóg jest Duchem ponad nami – Jan 4, 24; 2. Mojż. 13, 21) jako Syn (Bóg z nami – Mateusz 1, 23) oraz jako Duch Święty (Bóg w nas – Jan 14, 17.) Lecz On był zawsze jednym i tym samym Bogiem.

W Jezusie Bóg Sam zstąpił w ludzkim ciele, w którym wszelka Boża mądrość i poznanie zostało przywrócone człowiekowi (Kol. 1, 27-29; 2, 1-3, 9; Jan 1, 1-3, 14-18; 1. Tym. 3, 16; Kol. 2, 9-10; 2. Kor. 5, 19.)

Wypełniamy trzy nakazy Boga dla Jego kościoła:

  • Chrzest wodny przez zanurzenie, po wyznaniu grzechów przed Bogiem i pokucie (Dz. Ap. 2, 36-41) w Imieniu Pan Jezus Chrystus (które jest imieniem Ojca, Syna i Ducha Świętego).
  • Wieczerza Pańska (1 Kor. 11, 23-29),
  • Umywanie nóg (Jan 13, 1-15).

Wierzymy, że wiele tajemniczych tematów, znajdujących się w Bożym Słowie, było zapieczętowanych aż do czasu końca (Daniel 12, 9.) Lecz w dniach ostatecznych tajemnica Boża powinna dojść do zakończenia, ja On ogłosił to Swoim sługom prorokom. (Objawienie 10, 7; Dz. Ap. 3, 21.)

Wierzymy, że najważniejszą rzeczą w życiu jest: być gotowym na spotkanie z Bogiem.