Pastor Gerd Rodewald

Pastor Gerd Rodewald

Ce credem noi?

Noi credem că Biblia, această Carte închisă cu șapte peceți (Apocalipsa 5:1-5), a fost deschisă în zilele noastre. (Apoc.10) Prin aceste adevăruri tainice, care au fost ascunse în Biblie și acum au fost făcute de cunoscut, noi ne întoarcem la credința părinților noștri (Maleahi 4:5-6) Acesta este Mesajul promis a lui Dumnezeu care premerge a doua venire a Domnului și a fost făcut de cunoscut înainte de măreața și grozava zi a Domnului.

Noi credem într-un Dumnezeu UNIC care s-a manifestat pe Sine prin trei manifestări: ca Tată (Dumnezeu este Duh deasupra noastră, Ioan 4.24; Exod 13:21), ca Fiu (Dumnezeu cu noi, Matei 1:23) și ca Duhul Sfânt (Dumnezeu în noi, Ioan 14:17). Dar este întotdeauna unicul și același Dumnezeu.

În Isus, Dumnezeu Însuși a venit jos în trup uman, în care toată înțelepciunea evlavioasă și cunoștința a fost restaurată omului. (Col. 1:27-29; 2:1-3,9; Ioan 1:1-3,14-18; I Tim. 3:16; Col. 2:9-10; II Cor. 5;19).

Noi urmăm cele trei porunci ale lui Dumnezeu pentru biserica Lui:

  • Botezul în Apă prin scufundare, după o pocăință și recunoaștere a păcatelor, dată de Dumnezeu (F.Ap.2:36-41) ,în Numele Domnului Isus Cristos (care este numele Tatălui, Fiului și al Duhului Sfânt),
  • Împărtășirea (I Cor. 11:23-29),
  • Spălarea picioarelor (Ioan 13:1-15).

Noi credem că multe din subiectele tainice din Cuvântul lui Dumnezeu au fost pecetluite până la timpul sfârșitului(Daniel 12:9). Dar în zilele din urmă taina lui Dumnezeu va fi sfârșită, așa cum El a declarat slujitorilor Săi prorocilor (Apocalipsa 10:7; Fapte 3:21).

Noi credem că cel mai important lucru în viață este: să fii gata să-l întâlnești pe Dumnezeu.